Διοίκηση Τμήματος

Tα όργανα που συμμετέχουν στη διοίκηση του τμήματος είναι ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο του Τμήματος και η Συνέλευση του Τμήματος. Κάθε όργανο έχει καθορισμένους διακριτούς ρόλους.

Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής, Καθηγητής

Συνέλευση Τμήματος

1. Τα μέλη Μόνιμου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής, Καθηγητής
Δρ. Χρήστος Τσουραμάνης, Καθηγητής
Δρ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Καθηγητής
Δρ. Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου, Καθηγητής
Δρ. Θεοφάνης Μαυριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δρ. Δημήτρης Καπογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Βασίλης Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Αλεξοπούλου, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Θεόδωρος Κροκίδας, Καθηγητής Εφαρμογών
Δημήτρης Ντόβας, Καθηγητής Εφαρμογών
Φύλακτος Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών

2. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος

Τομείς Μαθημάτων

Α. Νομικών, Κοινωνικών και Συνεταιριστικών σπουδών
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Χρήστος Τσουραμάνης
Β. Οικονομικών Σπουδών
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Θεοφάνης Μαυριδάκης
Γ. Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Βασίλης Βασιλειάδης