Εικόνα Ενηξμέρωση για Πτυχιακή Εργασία

Παρακαλούνται οι φοιτητές ΔΕΜΕΣ/ΕΠΔΟ/ΔΙΚΣΕΟ που έχουν αποδεδειγμένα ως τελευταία υποχρέωση τους για πτυχίο την Πτυχιακή τους εργασία, δεν έχουν αναλάβει θέμα και αναζητούν επιβλέποντα καθηγητή, να το δηλώσουν μέσω του συστήματος αποστολής μηνυμάτων, στον διδάσκοντα του ιστοτόπου Πτυχιακών Εργασιών εδώ:

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES106/ 

Στο μήνυμα θα πρέπει να δηλώσουν όνομα, ΑΜ, τμήμα και email επικοινωνίας.

Με τη δήλωση θα γίνει προσπάθεια από το τμήμα ΔΕΤ να βρεθεί, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κατάλληλο θέμα πτυχιακής εργασίας.