Εικόνα Ενημέρωση για Εύδοξο: Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

https://eudoxous.gr

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους του δικαιούχους φοιτητές, για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους, πραγματοποιείται με κατ΄οίκον διανομή αυτών, το κόστος της οποίας αναλαμβάνεται από τους εκδοτικούς οίκους, αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων καθώς δεν θα δοθεί παράταση.