Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Όσοι φοιτητές σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των μαθημάτων Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό και Συστήματα Πολυμέσων, θα βρουν πληροφορίες σχετικά με τις διαλέξεις στα νέα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί στο eClass, για το τρέχον εξάμηνο.

Συγκεκριμένα:
Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό

https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=MST-DEMES210&an_id=123905

Συστήματα Πολυμέσων

https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=MST-DEMES211&an_id=123907

Ο Διδάσκοντας,
Β. Στεφανής