Εξέταση μαθήματος Μηχανογραφημένη Λογιστική

Ο ιστότοπος του μαθήματος Μηχανογραφημένη Λογιστική – Θεωρία του ΔΕΜΕΣ για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 βρίσκεται εδώ: https://eclass.upatras.gr/courses/MST156/

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δώσουν το μάθημα, να εγγραφούν.