Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Προσφέρεται μία (1) θέση για Πρακτική άσκηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για τελειόφοιτους των πρώην Τμημάτων: Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής.

Πληροφορίες:
κ. ΓΚΟΛΦΗΣ
george_golfis@yahoo.gr
Τηλ.: 2610997859