Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του κάθε μαθήματος, οι φοιτητές θα λαμβάνουν από τον διδάσκοντα Καθηγητή, πριν την έναρξη της εξέτασης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-Class, ένα σύνδεσμο (link) που θα τους επιτρέπει την σύνδεσή τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Skype for Business, για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης (επίδειξη ταυτότητας και προσώπου με χρήση της κάμερας κλπ) του συμμετέχοντα φοιτητή στην εξέταση.
Οι φοιτητές για τη σύνδεσή τους στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Skype for Business, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ τα ατομικά τους στοιχεία και το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου, ώστε να εμφανίζονται ως πιστοποιημένοι χρήστες και ΟΧΙ ως ανώνυμοι χρήστες ή Επισκέπτες (Guests).

Δεν θα επιτρέπεται σύνδεση στις αίθουσες του Skype for Business παρά μόνο σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η βαθμολόγηση των φοιτητών θα γίνεται μόνο εφόσον ισχύουν όλα τα παρακάτω:
– Έχουν στείλει βεβαίωση αποδοχής συμμετοχής ΚΑΙ
– Έχουν ταυτοποιηθεί με κάμερα μέσω Skype for Business

Για την εξέταση κάποιων μαθημάτων (εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Class), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πλατφόρμα http://exams.eclass.upatras.gr. Σε αυτή την περίπτωση ο διδάσκων Καθηγητής θα ειδοποιήσει έγκαιρα, όλους τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξέταση, ώστε να εγγραφούν και στην πλατφόρμα αυτή. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εγγραφή στην πλατφόρμα του http://exams.eclass.upatras.gr