Η εξέταση του μαθήματος Ορολογία Γλώσσας Β’ εξαμήνου του ΔΕΜΕΣ και όλων αντιστοιχιζόμενων μαθημάτων Αγγλικών των πρώην τμημάτων ΔΕΜΕΣ /ΔΙΚΣΕΟ θα γίνει στις 1/7/2020 και ώρες 10:00- 12:00 μέσω eclass.

Ο ιστότοπος του μαθήματος είναι ο:
https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=MST-DEMES198

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προβούν σε υποβολή δήλωσης αποδοχής των όρων συμμετοχής ή όχι, έως 20/6, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του τμήματος.