Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος οι οποίοι έχουν λάβει βεβαίωση πτυχιούχου στην οποία αναγράφεται ότι έχουν καταστεί πτυχιούχοι έως και 06/05/2019 μπορούν να παραλάβουν με courier το πρωτότυπο πτυχίο τους ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.