Η Εξέταση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας θα γίνει την Τετάρτη 22/01/2020 στις 18:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι “Μόνο Εξετάσεις” και επιθυμούν να εξεταστούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο email ioannis.ntokas@gmail.com

Ο διδάσκων,
Ιωάννης Ντόκας