Σας ενημερώνουμε ότι η συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποφάσισε ότι θα πραγματοποιείται μία (1) εξέταση για τα εργαστηριακά μαθήματα.