Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης για την Πρακτική Άσκηση.

Επιπλέον έγγραφα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης:
https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES156/
στην ενότητα “Έγγραφα”.