Επισυνάπτεται η πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (Θέση Αν. και Σχεδίαση Λογισμικού Ηλ. Εμπορίου).