Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση

Τα μαθήματα ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α’ εξάμηνο) και ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Γ’ εξάμηνο) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13/11/2017.

Ειδικά για τη Δευτέρα 13/11 τα μαθήματα θα γίνουν ως εξής:
ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13:00-17:00 στο Ι15
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 17:00-20:00 στο Ι15

Από Δευτέρα 20/11 τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.