Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία που μας απέστειλε το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+