Δείτε το συνημμένο που αφορά ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές και πρακτική άσκηση, μέσω του προγράμματος Erasmus+ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2016-17