Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του ΔΕΤ ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ (Λογιστική Ι) 23/9/22 ώρα 11.15
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 22/9/22 ώρα 11.15