Λόγω της μεταφοράς του αρχείου του πρώην Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deptsecr@upatras.gr

στην ταχυδρομική διεύθυνση: M. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
                            263 34  Πάτρα