Εργαστήριο Στατιστική ΙΙ

Το εργαστήριο Στατιστική ΙΙ για τους φοιτητές του ΠΠΣ πρωην ΕΠΔΟ θα εξεταστεί κανονικά. Οι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφουν στον ιστότοπο του μαθήματος εδώ:

https://eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES268/