Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα παρακάτω εργαστήρια,

παρακαλούνται να εγγραφούν στους σχετικούς ιστοτόπους του eclass.