Σας ενημερώνουμε ότι την  Παρασκευή 21/01 και ώρα 9:00 έως 14:30. θα διενεργηθεί Rapid Test
για COVID-19 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας από τον ΕΟΔΥ.
 Όσοι από τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου επιθυμούν να το κάνουν
μπορούν να προσέλθουν.

Από τη Γραμματεία Πρυτανείας