Τα εργαστήρια των εξαμήνων Α’, Γ΄ και Ε΄ των πρώην ΠΠΣ ΔΕΜΕΣ, ΕΠΔΟ και ΔΙΚΣΕΟ θα διεξαχθούν βάσει των οδηγιών που θα αναρτηθούν στους αντίστοιχους ιστοτόπους στο eclass, από τους διδάσκοντες.

Οι απαραίτητες πληροφορίες περιέχονται στο αρχείο.