Ανακοινώνονται νέα θέματα πτυχιακών εργασιών με επιβλέποντα τον κ. Δ. Ντόβα.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

  1. Σχεδιασμός και ανάλυση ενός eshop και η αναγκαιότητά του στην περίοδο της
    πανδημίας
  2. Διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών στο Νομό Ευρυτανίας
    ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δ. ΝΤΟΒΑΣ

Επισυναπτόμενα: