Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξ. 2021-22

Στο Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα διδαχθούν τα μαθήματα του Ζ’ εξαμήνου του ΔΕΜΕΣ. Συμβουλευτείτε τους ιστοτόπους των μαθημάτων στο eclass για τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης.

Τα μαθήματα των εξαμήνων Α’, Γ΄και Ε΄είναι εξεταζόμενα (στην εξετατική Ιαν. 2022) και μη διδασκόμενα.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα εργαστήρια των εξαμήνων Α’, Γ΄και Ε΄.

Σημειώνεται ότι κάποια από τα μαθήματα του Ζ΄εξαμήνου θα διεξαχθούν σε συνδιδασκαλία με μαθήματα του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) στις εγκαταστάσεις του Παν/μιο Πατρών στο Κουκούλι (Πάτρα). Το πρόγραμμα του ΔΕΤ καθώς και τα στοχεία επικοινωνίας των καθηγητών, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστόσελίδα του τμήματος ΔΕΤ, εδώ: https://www.dept.upatras.gr/