Όσοι φοιτητές χρωστούν το μάθημα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ του ΠΠΣ ΔΙΚΣΕΟ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Δρ. Ν. Γεωργιάδου για την εξέταση του.
Το email θα το βρείτε εδώ: https://www.dept.upatras.gr/melh-dep/niki-georgiadou
Tο συγκεκριμένο μάθημα δεν αντιστοιχίζεται με κάποιο του ΠΠΣ ΔΕΜΕΣ, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα και η εξέτασή του για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνει αυτόνομα.