Εικόνα Ενημέρωση για Πρακτική Άσκηση

Oριστικά αποτελέσματα κατάταξης της από 25/02/2021 3ης προκήρυξης των φοιτητών για ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος.