Εικόνα Ενημέρωση Erasmus

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/node/9983 μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση για συμμετοχή στο Erasmus+ ΚΑ103 Κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2021-2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+:  https://erasmus.upatras.gr

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων:  05 – 15 Μαρτίου 2021


Links:
——
[1] http://www.upatras.gr/el/node/9980
[2] http://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus