Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών Αύγουστος 2022

Η τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για αποφοίτους των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί Στην ΠΑΤΡΑ στις 02-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Αφμιθέατρο I-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.confer.upatras.gr/index.php Μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες………… Σχετικά στην Ανακοίνωση 30/06/2022 Α/Α ΑΡ.…

Περισσότερα