Ακαδημαϊκοί υπότροφοι ακ. έτους 2020-2021

Όνομα Email
Δασκαλόπουλος Ευάγγελος aggelosdask hotmail.com
Καρούσος Νικόλαος karousostei gmail.com
Στεφανής Βασίλειος stefanis upatras.gr
Γιάτσε Χριστιάνα giatse.k upatras.gr
Παναγώταρου Αλίκη alikipanagiot gmail.com

Κανονισμός συνεργασίας Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών